How to reach K V Nagaon

1.KENDRIYA VIDYALAYA NAGAON

P.O & P.S- Itachali            Pin-782003

Dist- Nagaon (Assam)

Landmark- Near Polytechnic College Nagaon

2.Phone No- 03672-231496(O),     03672-231712(R)

E-Mail: kendriyavidyalayanagaon@gmail.com

Website: www.kvnagaon.edu.in

3. How to travel from Guwahati (Assam) Railway Station to Nagaon– By bus/traveler/train/taxi.

4. How to travel from Guwahati (Assam) Airport to Nagaon– by Taxi/Uber.

OR

Airport to Guwahati Railway Station by taxi/Uber and follow Sl.no.3

OR

Airport to Khanapara by taxi/Uber – Khanapara to Nagaon by bus/traveler.

5. Nearest railway station- Nagaon, distance from nearest railway station 3.5 km, transportation mode- rickshaw / e-rickshaw

6. Nagaon town to KV Nagaon– by rickshaw / e-rickshaw